Slideshow tekst

ASBESTVERWIJDERING - SLOOPWERKEN BODEMSANERING - INVENTARISATIE

Bekijk onze projecten

J en R Milieudiensten BV logo
J en R Milieudiensten BV
Tekst bodemsanering

Bodemsanering

J en R Milieudiensten BV houdt zich ook bezig met het saneren van verontreinigde locaties. Een locatie kan op diverse manieren verontreinigd zijn en het is dan ook van groot belang om, met betrekking tot het toekomstige gebruik van een locatie , de juiste saneringsmethode te hanteren.

Het zou dus kunnen zijn dat, na het ontgraven van de verontreiniging, gezeefd zal worden zodat de afvoer- en/of reinigingskosten voor de opdrachtgever zoveel mogelijk beperkt blijven.

Mogelijkheden tot hergebruik van materialen na bodemsanering

Om de kosten voor de opdrachtgever nog verder omlaag te brengen zoekt J en R Milieudiensten BV ook naar mogelijkheden om materialen te hergebruiken, dit zowel binnen als buiten de te saneren locatie.

J en R Milieudiensten BV logo
J en R Milieudiensten BV
Copyright J & R Milieudiensten 2020 - Alle rechten voorbehouden