Slideshow tekst

ASBESTVERWIJDERING - SLOOPWERKEN BODEMSANERING - INVENTARISATIE

Bekijk onze projecten

J en R Milieudiensten BV logo
J en R Milieudiensten BV
Asbestsanering Tekst

Asbestsanering

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar.

Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.
Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren.

Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid, J en R milieudiensten biedt u de veilige oplossing met asbestsanering

Niet alle vezels zijn schadelijk en dringen tot in de longen door. Maar hoe vaker iemand aan asbest wordt blootgesteld, des te groter de kans op ziekte. Om die reden gebeurt asbestsanering met goedgekeurde beschermingsmiddelen en volgens de voorschriften zoals die staan vermeld in de SC 530. Asbestsanering vereist een zorgvuldige werkwijze. Een klein foutje kan immers grote gevolgen hebben.
J en R Milieudiensten BV is een  gecertificeerd bedrijf met gediplomeerde medewerkers en heeft ruim 15 jaar ervaring in de asbestsanering en garandeert een effectieve en veilige oplossing voor het verwijderen, afvoeren van asbesthoudende materialen.

Openluchtmethode in asbestsanering

Sanering volgens de ‘openluchtmethode’ mag alleen buiten gebeuren. Hierbij worden de bevestigingsmaterialen zo voorzichtig mogelijk gedemonteerd, zodat de asbesthoudende materialen zo min mogelijk schade oplopen. Het asbest wordt dubbel verpakt in plastic en in een speciale container met big bag afgevoerd.
Na een buitensanering wordt een visuele inspectie uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium.

Door onze expertise op het gebied van asbesthoudende golfplaten kunnen wij tevens het leveren en monteren van asbestvrije beplating voor u verzorgen.

Sanering in containment voor binnensaneringen van Asbest

Sanering in ‘containment’ wordt gebruikt voor binnensaneringen. Hierbij wordt de ruimte rond de asbestbron afgeplakt met folie zodat deze luchtdicht is. D.m.v. onderdrukapparatuur wordt een kunstmatige luchtdruk gerealiseerd waardoor asbestvezels niet naar buiten kunnen. Het asbest wordt dubbel verpakt in plastic en in een speciale container met big bag afgevoerd.
Na een binnensanering wordt een luchtmeting gedaan door een onafhankelijk laboratorium. Indien deze goed is mag de ruimte worden vrijgegeven.

Voor asbestverontreiniging in de bodem bieden wij een passende oplossing. In vergelijking tot het afvoeren en storten van asbesthoudende grond betekent dit een aanzienlijke kostenbesparing.

Gecertificeerd SC 530 voor asbestsanering

Voor het verwijderen van asbest zijn wij  gecertificeerd conform de SC 530.

J en R Milieudiensten BV logo
J en R Milieudiensten BV
Copyright J & R Milieudiensten 2020 - Alle rechten voorbehouden